КЊИГЕ

Књига Геополитика деструкције


Глобалистички концепт геополитике деструкције, суштински посматрано, могао би се одредити као добро планиран идеолошко-политички концепт (кондензован у тријади појмова: глобализам, глобализација, нови светски поредак) потчињавања света интересима САД и атлантистичке геополитичке парадигме, реализован кроз процесе делимичне или потпуне девастације националних, идентитетских, институционалних, економских, културних, научних, образовних, војних, религијских и територијалних капацитета нација које су означене као мета њиховог разорног деловања. Понекад су читави региони или пан простори били изложени дејству геополитике деструкције. Овакав доктринарно – идеолошки концепт наметао се прво у форми прикривеног облика “пријатељске глобализације” и утеривања у стандарде неолибералне форме економске размене (пљачке), а у случају његовог одбијања или пружања превеликог отпора, државе – субјекти оспоравања таквих “правила игре” егзампларно су кажњаване агресивним облицима политичких и економских санкција, а на крају и мерама бруталне војне одмазде.


Преузмите књигу проф. др Љубише Деспотовића (линк испод)

Геополитика деструкције – разарање држава и националних идентитета у актуелним процесима глобализације


Коментари су затворени.